Llicència de la targeta d'armes A/B

Per poder portar i usar armes de la categoria 4A fora del domicili, és necessari obtenir l’oportuna targeta d’armes, que serà concedida i retirada, si és el cas, prèvia consideració de la conducta i antecedents dels interessats. 

Qui el pot demanar?

Qualsevol persona major d'edat empadronada a Vilanova del Camí, o menor d'edat de més de 14 anys amb autorització del pare, mare o tutor legal. 

Observacions:

La Targeta tipus A, empara les armes de la categoria 4a. 1.

•    Carrabines i pistoles de tir semiautomàtic i de repetició; i revòlvers de doble acció, accionades per aire o altre gas comprimit no assimilades a escopetes. 
•    Armes lúdicoesportives amb sistema de disparo automàtic. 

La Targeta tipus B, empara les armes de la categoria 4a. 2.

•    Carrabines i pistoles d’ànima llisa o ratllada, i d’un sol tir, i revòlvers d’acció simple, accionades per aire o altre gas comprimit no assimilades a escopetes.
•    Armes lúdicoesportives que estiguin accionades per moll o ressort. 

Quin cost té?

Segons ordenances fiscals. Podeu accedir des d'aquí.

Cal aportar:

 • Sol·licitud targeta d’armes.
 • Fotocòpia DNI, passaport o targeta de residència.
 • Factura de l’arma que n’acrediti la propietat i característiques de la mateixa. Caldrà portar l’arma per comprovar in situ: el tipus, la marca-model, el calibre i el número de sèrie de l'arma.
 • Certificat d’antecedents penals o signar l’autorització.
 • Informe d’aptituds psíquiques i físiques que no impedeixin la tinença i ús d’arma. (El poden realitzar a qualsevol centre mèdic).
 • Declaració jurada respecte a la disposició dels coneixements necessaris per a la conservació, manteniment i maneig de l’arma.
 • 3 exemplars de cartolina de color groc que lliura l’establiment de venda. 
 • 2 exemplars de cartolina de color blanc que lliura l’establiment de venda.

Documentació editable:

Canals de tramitació:

 • Presencial

  Oficina de la Policia Local de Vilanova del Camí

Policia Local

Plaça Castell, 1 baixos (Casa Consistorial) - 08788 Vilanova del Camí - Barcelona
Telèfon: 938 055 050
Fax: 938 060 084
Adreça electrònica: policialocal@vilanovadelcami.cat
Darrera actualització: 30.11.2021 | 11:09