Ple Ordinari 15 de gener de 2024

Dilluns, 15 de gener de 2024 a les 19:00

Convocatòria de sessió plenària ordinària dilluns 15 de gener de 2024

Convocatòria de sessió plenària ordinària amb l’assumpte i l’ordre del dia que es detalla a continuació:

1. PRESIDÈNCIA

1.1. Proposta de presa de coneixement de la renúncia al càrrec de regidor de la corporació.

1.2. Aprovació, si s’escau, de l'esborrany de l’acta del Ple ordinari nº. 11 de data 13 de novembre de 2023.

1.3. Aprovació, si s’escau, de l'esborrany de l’acta del Ple Extraordinari i Urgent nº. 12 de data 28 de desembre de 2023.

1.4. Donar compte dels Decrets d’Alcaldia.

1.5. Donar compte de la relació succinta dels Decrets d’Alcaldia.

2. ÀREA D’ECONOMIA, HISENDA, RÈGIM INTERIOR, PROMOCIÓ ECONÒMICA, CONSUM, COMERÇ, INNOVACIÓ I NOVES TECNOLOGIES

2.1. Proposta d’aprovació inicial del pressupost de l’entitat, de la plantilla orgànica del personal, la massa salarial i de les bases d’execució del pressupost per a l’exercici de 2024.

2.2. Proposta de la modificació de la Relació de Llocs de Treball de la plantilla de personal de l’Ajuntament de Vilanova del Camí.

2.3. Proposta d’aprovació de l’adhesió a l’Associació del Parc Agrari de la Conca d’Òdena, aprovació dels seus estatuts i designació de representant de l’Ajuntament.

2.4. Proposta de ratificació del Decret d’adhesió a l’acord marc assegurança de vehicles.

3. ÀREA D’OBRES, URBANISME, MEDI AMBIENT I SERVEIS MUNICIPALS

3.1. Proposta d’aprovació de la revisió de preus del contracte de Deixalleria 2022-2023 i 2023-2024.

4. ÀREA D’ESPORTS, SERVEIS SOCIALS, IGUALTAT, SALUT, SANITAT I CONSUM

4.1. Proposta d’encàrrec de la redacció de l’estudi de viabilitat per a la concessió del servei de bar i de gimnàs a la zona esportiva Can Titó i exposició al públic.

4.2. Proposta d’incoació de l’expedient de contractació per la concessió del servei de bar i de gimnàs a la zona esportiva Can Titó i delegació a l’Alcaldia.

5. MOCIONS

5.1. Moció que presenta l’equip de govern de l’Ajuntament de Vilanova del Camí (PSC i IMPULSEM VILANOVA) per la finalització de la Ronda Sud d’Igualada/Sud Conca d’Òdena des de Santa Margarida de Montbuí fins a Jorba.

6. PRECS I PREGUNTES

Darrera actualització: 15.03.2024 | 07:39