Cementiri municipal

Seguint les recomanacions emeses per Protecció Civil, l’Ajuntament de Vilanova del Camí ha aprovat un protocol per establir les mesures de seguretat que s’hauran d’adoptar per visitar el cementiri municipal.

L’aforament màxim serà d’una persona per cada 2,5 m2 i estarà degudament senyalitzat. A més, s’establirà un recorregut per a l’entrada i un recorregut per a la sortida, de manera que les persones no es trobin en sentits oposats, respectant la distància 1,5 metres entre les que hi accedeixen o en surten. S’indicarà amb marques al terra, tanques o cintes.

Es limitarà l’accés al recinte en els moments que, per la quantitat de persones visitants, no es puguin garantir les condicions de seguretat

D’altra banda, es posarà a disposició del públic dispensadors de gel hidroalcohòlic en llocs accessibles i visibles. A més, es reforçarà la neteja i desinfecció dels lavabos i es disposaran papereres distribuïdes en els recorreguts.

També s’amplia l’horari d’obertura, en la mesura del possible, per tal de distribuir l’afluència de persones al recinte per realitzar la tradicional ofrena als difunts. Així, el cementiri municipal obrirà de 8:00h a 21:00h durant els dies 30 i 31 d’octubre i 1 i 2 de novembre.

Per part de les persones usuàries les mesures a adoptar seran les bàsiques: desinfectar-se les mans abans d’accedir a la instal·lació, mantenir la distància física de seguretat i fer ús de la mascareta en tot moment excepte per a persones que n’estiguin exemptes, per motius de salut, i els infants menors de 6 anys.

No es podrà menjar ni veure dins del recinte. I només podran entrar d’una en una al lavabo, excepte les persones que requereixin assistència, que podran entrar amb un acompanyant.

Es recomana als visitants limitar el temps d’estada i limitar l’ús de bancs i seients.Es va inaugurar a començaments de la dècada dels 70 i actualment té 1.400 nínxols, ja que s'hi ha fet diverses ampliacions.

La darrera d'aquestes ampliacions va tenir lloc l'any 1996 i va significar la construcció de dotze nous mòduls amb 324 nínxols, a més de diverses millores, com ara el passadís central, la col•locació d'arbres i bancs i l'arranjament de l'accés amb l'asfaltat del camí que comença a la zona esportiva de Can Titó.

Aquesta darrera ampliació ha donat també pas al trasllat de les restes de l'antic cementiri parroquial, per tal de clausurar-lo definitivament i aprofitar aquest espai, situat al centre de la ciutat, per a usos lúdics.

HORARIS:

Horari d'hivern del 2 de novembre al 31 de març

  • De dilluns a diumenge de 9:00h a 18:00h.


Horari d'estiu de l'1 d'abril a l'1 de novembre

  • De dilluns a diumenge de 8:00h a 19:00h.

Darrera actualització: 20.11.2020 | 10:44