Ciència i Innovació

El segell reconeix l'esforç i el compromís de Vilanova del Camí en matèria de I+D+i

A l'any 2010, una trentena de ciutats espanyoles van rebre per primera vegada el distintiu de “Ciudad de la Ciencia y la Innovació n”, que atorga el Ministeri de Ciència i Innovació, aquest distintiu reconeix:

- Ciència i Innovació - reconeix l'important esforç i compromís d'aquestes ciutats amb la I+D+i (Investigació, Desenvolupament i Innovació).

El distintiu s'atorga per 3 anys i es renova en funció de les actuacions de les ciutats en aquest període. Durant aquests 3 anys es forma part de la “Red Innpulso” i compta amb una sèrie de beneficis en el marc de les polítiques de I+D+i

Es diferencien tres categories segons el nombre d'habitants del municipi (menys de 20.000, de 20.001 a 100.000 i més de 100.000). Cada una de les categories premia a 10 municipis.

Red INNPULSO

L'objectiu de la RED INNPULSO, a la que pertanyen tots els ajuntaments que han obtingut la Distinció de Ciutat de la Ciència i la Innovació, és reconèixer i impulsar les actuacions que en matèria de Ciència i Innovació realitzen les administracions locals, els objectius dels quals són fomentar la col·laboració entre els ajuntaments, millorar el seu potencial innovador i contribuir al canvi de model productiu cap a un model sostenible a nivell econòmic i social. Amb aquesta iniciativa s'ofereix la oportunitat única per a reforçar i fomentar la ciència i la innovació espanyola actuant des de l'àmbit local.

Àmbits d'actuació

En la primera edició, es va concedir la distinció “Ciudad de la Ciencia y la Innovación” a aquells ajuntaments que van demostrar un major compromís en projectes innovadors amb càrrec al “Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local”. La avaluació dels candidats va comptar també amb la col·laboració del Ministeri de Política Territorial.
Entre els 10 ajuntaments distingits a l'any 2010, de fins a 20.000 habitants es troba el municipi de Vilanova del Camí, amb les següents actuacions:

 • Subministrament i instal•lació de Telefonia – IP a l'Ajuntament.

Es va dotar de telefonia IP la casa Consistorial i l'Edifici d'Entitats i així englobar a la totalitat dels Serveis. La principal avantatge d'aquesta nova tecnologia és el gran estalvi amb relació a la telefonia convencional, a més d'altres com són:

 • Implantació de fibra òptica en el municipi de Vilanova del Camí

Amb l'objectiu d'impulsar l'accessibilitat i la utilització de les noves tecnologies dins dels diferents equipaments municipals, s'ha dut a terme les obres per a la instal•lació de la fibra òptica dins del marc de la regulació vigent. El projecte s'ha competat amb la col•locació d'antenes per dotar de WiFi a un sector de la població

 • Subministrament i instal•lació d'un emissor TDT.

Disposar d'un descodificador i adaptació de les instal•lacions de l'emisora municipal de televisió arrel de l'apagada analògica.

 • Subministrament de material informàtic.

Compra d'equipaments informàtics per renovar i ampliar el paquet informàtic de les diferents dependències municipals, per tal de una millor atenció a la ciutadania i del nou software adquirit per l'Ajuntament.

 • Rehabilitació de Can Muscons com equipament d'activitats turístiques i culturals.

Primera Fase del Projecte denominat Recuperació de Can Muscons com a equipament d'activitats turístiques i culturals.

El conjunt d’actuacions d’innovació per aconseguir la renovació de la distinció al 2014  estava format pels projectes:

 • Instal·lació de planta solar fotovoltaica a la coberta de la nau logística d’ABACUS.
 • Pla de millora i dinamització dels PAE de Vilanova del Camí, Òdena i La Pobla de Claramunt.
 • Transparència informativa en el web municipal. 
 • “Via oberta” i Administració electrònica.
 • IDEC LOCAL.
 • Directori d’Empreses i Comerços. 
 • S.I.G. del Àrea d’Obres y Urbanisme
 • Foment de la cultura de la innovació a l’empresa – Píldores de noves professions tecnològiques.
 • Centre d’Innovació Anoia.
 • Implantació Infraestructura de Red Wifi Municipal.
 • Implantació de Serveis subministrats a través de la red Wifi Municipal.

Al setembre de 2018 es va tornar a convocar la renovació de la distinció “Ciudad de la Ciencia y la Innovación” per aquelles ciutats que la van rebre a l’any 2010 i la van renovar l’any 2014. Vilanova del Camí va presentar els següents projectes:

 • Via Blava - Pla Especial Urbanístic Autònom del Riu Anoia.
 • A.2 Il·luminació Led de l’edifici de la Casa Consistorial, Ajuntament.
 • Il·luminació Led dels espais Esportius Municipals.  
 • Municipi cardioprotegit.
 • Recollida de l’oli domèstic vegetal. 
 • Ajudes a estudiants que cursen estudis universitaris, estudis de formació professional de grau superior i de grau mig, i estudis integrats pels ensenyaments professionals de música y dansa (PEI).
 • Ajudes a famílies amb persones celíaques, al·lèrgiques i intolerants al gluten. 
 • Implantació per la inscripció i pagament on-line d’activitats i cursos a través del web municipal.
 • Programa Cultura emprendedora.
 • “COMNOVA”  Pla de salut comunitari.
 • Processos participatius. 
 • Fòrum Catalunya 2018 – Copa España Creativa. 
 • Consolidació del “Gestiona”.
 • Viver d’empreses – WEBDATA, S.L. – Suport a l’empresa instal·lada en el viver – empresa con innovació tecnològica.
 • Jornada de la Innovació.
 • Convocatòria de subvencions pel foment de la creació de llocs de treball per les empreses, per la creació de noves activitats econòmiques i per impulsar la reforma i ampliació d’establiments comercials i de serveis.
 • Finestreta Única Empresarial (FUE).
 • Programa “Valors Actius”.
Darrera actualització: 14.02.2020 | 10:27
Darrera actualització: 14.02.2020 | 10:27