L’Ajuntament subvenciona la rehabilitació de façanes d’edificis que tinguin més de 10 anys

Dimecres, 20 de gener de 2021

L’Ajuntament de Vilanova del Camí ha previst una línia de subvencions per a rehabilitar les façanes d’aquells edificis amb més de 10 anys que, per al seu deteriorament, aconsellin la seva conservació. Queden excloses de la subvenció la instal·lació de paraments, bastiments o alarmes.

La subvenció pot cobrir fins el 30% del pressupost de l’obra amb un màxim de 450 € i l’exempció de la taxa per llicència d’obres

Podeu accedir a la subvenció a través dels següents tràmits:

Darrera actualització: 23.07.2021 | 13:05