Sol·licitud de subvenció per la rehabilitació de la façana

Instància per sol·licitar una subvenció per rehabilitació de façana amb més de 10 anys d’antiguitat. Import subvencionat: 30 % pressupost d’obra, atorgant un màxim de 450 €.

Tramitació:            

 1. Adreceu-vos al Registre Municipal i presenteu la instància.  
 2. Un cop resolta la sol·licitud, us notificarem la resolució a la vostra adreça indicada per a notificacions.

Qui pot sol·licitar-ho:

La persona interessada o afectada pel tràmit o comunitat de propietaris. Un/a representant degudament autoritzat/da.

Cal aportar:

 • Instància de sol·licitud.

 • Fotografia de la façana abans de rehabilitar.
 • Pressupost de l’obra a realitzar.
 • Còpia llicència d'obres

  La sol·licitud per obtenir una subvenció per rehabilitar una façana, no exclourà l’obligatorietat de presentar els documents relatius a la sol·licitud de la preceptiva llicència d’obres.
  Atorgada una subvenció, prèvia l’obtenció de la corresponent llicència, les obres s’hauran d’executar en els terminis que estableixi aquesta última.
  Els interessats hauran d’estar al corrent de pagament de les seves obligacions tributàries amb l’Ajuntament i especialment del pagament de l’IBI.

Canals de tramitació:

 • Presencial

Ajuntament de Vilanova del Camí

Plaça Castell, 1 - 08788 Vilanova del Camí - Barcelona
Telèfon: 938 054 422
Adreça electrònica: vilanovac@vilanovadelcami.cat
Horari:  
Atenció al públic: de 9 a 14 hores de dilluns a divendres i de 17 a 19:30 hores els dijous, excepte els mesos de juliol i agost

Darrera actualització: 3.03.2023 | 16:09