Document Únic de Protecció Civil Municipal (DUPROCIM)

Divendres, 5 de juny de 2020

El Document Únic de Protecció Civil Municipal, conegut com DUPROCIM, estableix el marc orgànic i funcional previst per a un municipi, amb l’objecte de prevenir i controlar els riscos sobre les persones i els béns.

El document aborda les diferents maneres de donar una resposta adequada a les possibles situacions d’emergència del municipi, sota responsabilitat del titular del pla i garantint la integració d’aquestes actuacions amb el sistema autonòmic de protecció civil.

Darrera actualització: 20.05.2021 | 11:21