Bases i convocatòria d'una plaça de Tècnic/a de Cultura

Dilluns, 22 de febrer de 2021 a les 10:02

Bases específiques reguladores que han de regir el concurs-oposició lliure per a la cobertura definitiva d’una plaça de tècnic/a de cultura – coordinador/a, en règim laboral fix, inclosa en l’oferta pública d’ocupació 2020.

 

És objecte d’aquesta convocatòria la provisió en règim laboral fix amb caràcter indefinit, pel procediment de concurs – oposició lliure, d’una plaça de Tècnic/a de Cultura – Coordinador/a, grup de classificació A2 vacant a la plantilla de personal laboral d’aquest Ajuntament, inclosa a l’oferta pública d’ocupació corresponent a l’any 2020.

Trobeu els anuncis i les bases de la convocatòria, la instància i la declaració, així com el llistat d'admesos i exclosos, en la documentació adjunta.

Darrera actualització: 06.07.2021 | 09:55