Ordenances Fiscals 2024 - Taxa a taxa

Diumenge, 1 de gener de 2022

En aquesta pàgina hi ha la relació completa de les Ordenances Fiscals 2024, aprovades per Ple. Estan desglossades per número de taxa i concepte, per facilitar la seva localització i consulta.

Darrera actualització: 29.01.2024 | 09:43

Documents

Ordenances fiscals 2024 - Text refós
2MB
Ordenança General
511.43KB
OF n.1 - Impost sobre béns immobles
421.31KB
OF n.2 - Impost sobre activitats econòmiques
404.69KB
OF n.3 - Impost vehicles
239.87KB
OF n.4 - Impost plusvàlua
416.33KB
OF n.5 - Impost construccions, instal·lacions i obres
76.12KB
OF n.6 - Taxa horts de titularitat municipal
222.07KB
OF n.7 - Taxa empreses explotadores de serveis de subministrament
237.18KB
OF n.9 - Taxa fibra òptica
227.5KB
OF n.10 - Taxa guals
347.03KB
OF n.11 - Taxa terrasses
232.82KB
OF n.12 - Taxa quioscos
227.79KB
OF n.13 - Taxa parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions
240.1KB
OF n.14 - Taxa documents administratius
310.46KB
OF n.15- Taxa gestió residus
450.93KB
OF n.16 - Taxa serveis neteja
227.38KB
OF n.17 - Taxa sanejament
227.14KB
OF n.18 - Taxa grua
230.47KB
OF n.19 - Taxa per la utilització de les instal·lacions culturals i recreatives
145.77KB
OF n.20 - Taxa mercat
143.82KB
OF n.21 - Taxa cementiri
303.42KB
OF n.22 - Contribucions especials
203.4KB
OF n.23 - Taxa urbanisme
374.57KB
OF n.24 - Taxa activitats
247.5KB
OF n.25 - Taxa ocupació via pública
354.01KB
OF n.26 - Taxa activitats esportives
385.39KB
OF n.27 - Taxa tallers i cursets
354.25KB
OF n.28 - Taxa activitats lleure
351.21KB
OF n.29 - Taxa servei publicitat
247.7KB
OF n.30 - Taxa pàrquing
382.68KB
OF n.31 - Preu públic escola bressol
356.74KB
OF n.32 - Preu públic registre únic
228.02KB
OF n.33 - Preu públic Centre d'Innovació Anoia
532.28KB
OF n.34 - Taxa allotjament temporal
370.01KB
OF n.35 - Preu públic per la venda de productes
312.15KB