Eva María Vadillo Margarit

1a tinent d'alcaldessa
Regidora de presidència, de governació, règim interior, serveis socials, i convivència i ciutadania.
Regidora i portaveu del Grup Municipal Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés (PSC-CP)

Nom i cognoms: Eva María Vadillo Margarit
Data de naixement: 12/12/1973
Partit polític: PSC-CP
Càrrec municipal: Portaveu municipal del PSC, 1a tinent alcaldessa.
Regidora de presidència, de governació, règim interior, serveis socials, i convivència i ciutadania.

Formació

 • Estudis superiors, titulada superior en gestió emocional
 • Vaig iniciar 1r ADE

Activitat professional

 • Dedicació en el sector de l’automoció amb una antiguitat de 20 anys

Trajectòria política i institucional

 • 3r mandat en política municipal
 • Vaig estar al capdavant de les àrees d'educació, joventut i festa sent 1r tinent alcaldessa en els dos darrers mandats
 • 1a secretària de l'agrupació PSC de Vilanova del Camí i membre de l'executiva comarcal

Delegacions de funcions

Sra. Eva Maria Vadillo Margarit, se li delega la facultat de gestió dels següents serveis i funcions:

 • Servei de Règim Interior
  • Personal
  • Governació
 • Servei de Serveis Socials
  • Serveis Socials de Base
  • Centre Obert i Ludoteca
  • Esplais
  • Convivència ciutadana

Representació als òrgans col·legiats

 • Mancomunitat Intermunicipal de la Conca d'Òdena (Junta General i Comissions Informatives i de Comptes)
 • Consell Escolar Municipal (Grup Municipal PSC, Suplent)
 • Consells Escolars de l'IES i de les tres escoles (Suplent)
 • Consell Escolar Llar d'Infants Municipals (Suplent)
 • Consell Municipal de Joventut (Suplent)
 • Comissió de Garanties d'Admissió d'Educació Infantil, Primària i Secundària Obligatòria (Suplent)
 • Comissió Especial de Denominació de Carrers i Espais Públics de Vilanova del Camí (Grup Municipal PSC, Titular)

Més informació:

Contacte:

Telèfon: 938 054 411 ext.4
Adreça electrònica: vadillome@vilanovadelcami.cat
Darrera actualització: 27.03.2024 | 12:24