David López Angulo

Regidor d'Esports, Salut Pública, Sanitat i Contractació
Regidora del Grup Municipal Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés (PSC-CP)

Nom i cognoms: David López Angulo
Data de naixement: 28/05/1984
Partit polític: PSC-CP
Càrrec municipal: Regidor d'Esports, Salut Pública, Sanitat i Contractació.

Formació i activitat professional

 • Formació: Tècnic en transport sanitari
 • Activitat professional: Conductor d'ambulància TTs (tècnic en transport sanitari)

Trajectòria política i institucional

 • Membre de la junta directiva de l'associació futbol veterans Peña Bètica des de 2018.
 • Núm. 5 a la llista del PSC a Vilanova del Camí per les eleccions municipals 2023.

Delegacions de funcions

Sr. David López Angulo, se li delega la facultat de gestió dels següents serveis:

 • Servei de contractació
  • Contractació, compres i assegurances
 • Servei d’esports
  • Gestió instal·lacions esportives
  • Programació esportiva
  • Relacions entitats esportives
  • Seguiment de les obres esportives amb coordinació amb l’àrea d’obres i urbanisme
 • Servei de salut pública i sanitat
  • Inspecció sanitària, alimentària i control d’aigües
  • Inspecció veterinària

Representació als òrgans col·legiats

 • Consell Esportiu de l'Anoia
 • Associació de Defensa Forestal
 • Comissió Especial de Denominació de Carrers i Espais Públics de Vilanova del Camí (Suplent)

Més informació:

Contacte:

Telèfon: 636 660 328
Adreça electrònica: lopezadv@vilanovadelcami.cat
Darrera actualització: 27.03.2024 | 12:25