A) Àrea d’Economia, Hisenda, Règim Interior, Promoció Econòmica, Consum, Comerç, Innovació i noves Tecnologies, que actuarà com a Comissió Especial de Comptes

Persona responsable de l’àrea:  L’alcaldessa Noemí Trucharte Cervera

a.1) Servei d’economia i hisenda

Persona responsable del servei: Sr. Jordi Barón Escriche

 • Pressupost Municipal i el seu desenvolupament
 • Tributs
 • Comissió Especial de Comptes
 • I qualsevol altra relacionada amb les funcions esmentades

a.2) Servei de promoció econòmica, innovació i noves tecnologies

 Persona responsable del servei: Sr. Jordi Barón Escriche

 • Formació
 • Orientació laboral i club de feina
 • Accions per a l’ocupació- polítiques actives d’ocupació
 • Servei de creació d’empreses i foment de l’emprenedoria
 • Dinamització dels polígons industrials
 • Centre d’Innovació Anoia
 • Viver d’empreses del Centre d’Innovació Anoia
 • Agenda 2030

a.3) Servei de Règim interior

Persona responsable del servei: Sra. Eva Maria Vadillo Margarit

 • Personal
 • Governació
 • I qualsevol altra relacionada amb les funcions esmentades

a.4) Servei de comunicació, protocol, relacions institucionals, transparència i bon govern

Persona responsable del servei: Sra. alcaldessa

 • Comunicacions
 • Actes de protocol
 • Relacions institucionals
 • Transparència i bon govern en els termes de la normativa aplicable en aquest àmbit
 • I qualsevol altra relacionada amb les funcions esmentades

a.5) Servei de turisme, consum i comerç

 • Turisme
 • Dinamització turística
 • Consum
 • Comerç
 • Suport al teixit productiu local
 • Oficina d’atenció al ciutadà i de defensa del consumidor
 • Mercat municipal
 • Mercat de venda no sedentària
 • I qualsevol altra relacionada amb les funcions esmentades  

a.6) Servei de contractació

Persona responsable del servei: Sr. David López Angulo

 • Contractació, compres i assegurances

Darrera actualització: 10.07.2023 | 10:34