Informe de disponibilitat i adequació d’habitatge per a reagrupament familiar

Informe sol·licitat per estrangers amb permís de residència vigent que vulguin reagrupar familiars on s’indica que l’habitatge disponible és adequat per atendre les necessitats de les persones a reagrupar.

Tramitació:  

  1. Adreceu-vos al Registre Municipal i presenteu la instància on s’indiqui de manera concreta l’emplaçament de l’immoble objecte del certificat, previ pagament de la taxa corresponenet.
  2. Un cop fet l’informe, s'enviarà al departament de Benestar i Familia per la seva tramitació.

Quin cost té:

L'establert a l'Ordenança fiscal núm. 23 epígraf 1.8

Qui pot sol·licitar-ho:

La persona interessada o afectada pel tràmit. Un/a representant degudament autoritzat/da.

Cal aportar:

  • Instància de sol·licitud d’informe per reagrupament.

  • Fotocòpia compulsada o bè original i fotocòpia del passaport vigent complet de la persona sol·licitant.
  • Fotocòpia compulsada o bè original i fotocòpia del NIE renovat, o si s'escau, conjuntament còpia del NIE i còpia de la sol·licitud de renovació de la mateixa.
  • Fotocòpia compulsada o bè original i fotocòpia la documentació acreditativa del títol que habilita per a ocupar l'habitatge (propietat, lloguer o altres títols).

    A més el darrer rebut del lloguer ( en cas de lloguer) i acreditació del registre del contracte de lloguer o el dipòsit de la fiança a Incasol.

Canals de tramitació:

  • Presencial

Ajuntament de Vilanova del Camí

Plaça Castell, 1 - 08788 Vilanova del Camí - Barcelona
Telèfon:938 054 422
Adreça electrònica: vilanovac@vilanovadelcami.cat
Horari:  
Atenció al públic: de 9 a 14 hores de dilluns a divendres i de 17 a 19:30 hores els dijous, excepte els mesos de juliol i agost

Darrera actualització: 16.11.2020 | 09:51