Certificat de la Innecessarietat de llicència per a la divisió horitzontal

Certificat municipal on s’indica la legalitat d’una finca i la innecessarietat de tramitació d’una llicència per a la constitució-modificació del règim de propietat horitzontal.

Tramitació:            

  • Adreceu-vos al Registre Municipal i presenteu la instància on s’indiqui de manera concreta l’emplaçament de la finca objecte del certificat.
  • Un cop fet el certificat, us ho notificarem per tal que el vingueu a recollir.
  • En el moment de recollir el certificat, haureu d’abonar l’import de la taxa corresponent.

Quin cost té:

L'establert a l'Ordenança fiscal núm. 23 epígraf 1.8

Qui pot sol·licitar-ho:

La persona interessada o afectada pel tràmit. Un/a representant degudament autoritzat/da.

Cal aportar:

Canals de tramitació:

  • Presencial

Ajuntament de Vilanova del Camí - Registre

Pl. Castell, 1 - 08788 Vilanova del Camí - Barcelona
Telèfon: 938 054 422
Adreça electrònica: vilanovac@vilanovadelcami.cat
Darrera actualització: 1.04.2019 | 11:07