Teleassistència domiciliària

La teleassistència és considerada un servei més de la cartera dels Serveis d'Atenció Domiliària.

Es tracta d'un servei que garanteix la seguretat i dóna tranquil•litat i acompanyament a les persones que poden estar en situació de risc per factors d' edat, de fragilitat o dependència, les 24 hores de dia i els 365 dies de l'any a través d'un terminal connectat a una central d'alarmes; d'aquesta forma, es pot evitar o, com a mínim, retardar una institucionalització.

És un servei eminentment preventiu i de proximitat que ofereix a les persones amb dependència i als seus cuidadors un suport personal per continuar vivint en el seu entorn habitual. Possibilita que persones grans o discapacitades, que no requereixin d'atenció permanent i presencial de persones, tinguin la seguretat que davant situacions de crisi, caigudes, emergències sanitàries o de l'habitatge, puguin contactar de forma immediata amb el centre d'atenció.

Qui pot sol·licitar-ho:

El principal destinatari del servei són les persones grans o discapacitades, que viuen soles permanentment o durant gran part del dia, o bé que viuen amb altres persones que presenten idèntiques característiques d’edat o discapacitat.

Això no obstant, la capacitat actual del servei no permet arribar a cobrir totes les necessitats, per la qual cosa cal establir prioritats en l’adjudicació del servei fins arribar a la universalització.

El criteri del perfil d’usuaris i usuàries preferent és el de persones majors de 80 anys que viuen soles.
Malgrat això, hi pot haver valoracions dels serveis socials municipals que considerin adequat concedir aquest servei a altres situacions de necessitat. Entre aquest col•lectiu cal destacar les persones menors de 80 anys amb dependència, en situació de risc per malaltia o discapacitat i nul•la o insuficient xarxa de suport familiar i/o social.

Canals de tramitació:

  • Presencial

Edifici d’Entitats

Plaça dels Horts, 1 - 08788 Vilanova del Camí - Barcelona
Telèfon: 938 054 411
Horari:  

De dilluns a divendres de 8 a 15 hores.

Horari d'estiu: de dilluns a divendres de 8:00 a 14 hores

Darrera actualització: 25.02.2020 | 11:13