Llicència per a la tinença i conducció d’un gos considerat potencialment perillós

Tràmit administratiu necessari per a sol·licitar la llicència municipal que legalment es requereix per a la tinença i conducció de gossos considerat potencialment perillosos.

Qui pot sol·licitar-ho:

Majors d’edat i complir els requsits del decret 170/2002

Cal aportar:

 • Còpia de la pòlissa de l’assegurança de responsabilitat civil i rebut acreditatiu del pagament de la mateixa.
 • Certificat de capacitat física i aptitud psicològica.
 • Acreditació de la identificació de l’animal mitjançant microxip.
 • Cartilla Sanitària animal


  En cas de baixa de l’animal per canvi de domicili o per mort, cal notificar-ho a l’Ajuntament.

 • Omplir sol·licitud

 • Fotocòpia DNI
 • Certificat d’antecedents penals. (Ho demana l’Ajuntament al Ministeri de Justicia)
 • Certificat de no haver estat sancionat per infraccions greus o molt greus emès pel Departament de Medi Ambient.
 • Declaració jurada per l’interessat/da de no haver estat sancionat per infraccions greus o molt greus per part de l’administració municipal.

Canals de tramitació:

 • Presencial

  Per a més informació:

Serveis Socials, Salut, Sanitat i Consum

Plaça Castell, 1 - 08788 Vilanova del Camí - Barcelona
Telèfon: 938054411-Ext2
Horari:  

Horari habitual: de dilluns a divendres de 8 a 15 hores.

Horari d'estiu: de dilluns a divendres de 8:00 a 14 hores.
Darrera actualització: 16.03.2022 | 16:46