Consulta i/o modificació de dades al cens electoral

Consulta de les dades que consten al cens electoral i si escau, modificació de les dades que hi consten.

La consulta es pot realitzar en qualsevol moment. La modificació de dades es sol·licita quan les dades de la persona inscrita al cens electoral hagin variat o s'hagin de rectificar.

Qui pot sol·licitar-ho:

Qualsevol persona major d’edat interessada.

Cal aportar:

  • DNI o passaport.

    En el cas de que es sol·liciti el canvi de dades:

  • El sol·licitant haurà d’omplir l’imprès que l’ Institut Nacional d’estadística facilita al efecte i aportar original i fotocopia del document acreditatiu del canvi de dades.

Canals de tramitació:

  • Presencial

Ajuntament de Vilanova del Camí - Casa Consistorial

Plaça del Castell, 1 - 08788 Vilanova del Camí - Barcelona
Telèfon: 938 054 422
Adreça electrònica: vilanovac@vilanovadelcami.cat
Darrera actualització: 13.04.2023 | 11:23