Consulta i/o modificació de dades al cens durant el període extraordinari d’exposició pública del cens electoral

Consulta de les dades que consten al cens electoral durant les dates d'exposició pública del cens electoral i si escau, rectificació de les dades que hi consten mitjançant una reclamació a l'Oficina del Cens Electoral.

La consulta es realitza durant el període d'exposició pública del cens electoral. La rectificació de dades es sol•licita quan les dades de la persona inscrita al cens electoral hagin variat o s'hagin de rectificar.

L'Ajuntament tramita la sol•licitud del canvi de dades a L'Institut Nacional d'Estadística (INE) que es qui gestiona el cens electoral.

Qui pot sol·licitar-ho:

Qualsevol persona major d’edat interessada.

Cal aportar:

  • DNI o passaport.

    En cas que es sol·liciti el canvi de dades haurà de presentar:

  • DNI o passaport.
  • El sol·licitant haurà d’omplir l’imprès que l’ Institut Nacional d’Estadística facilita a l’efecte i aportar original i fotocòpia del document acreditatiu del canvi de dades.

Canals de tramitació:

  • Presencial

Ajuntament de Vilanova del Camí - Casa Consistorial

Plaça del Castell, 1 - 08788 Vilanova del Camí - Barcelona
Telèfon: 938 054 422
Adreça electrònica: vilanovac@vilanovadelcami.cat
Darrera actualització: 13.04.2023 | 11:23