Certificat del nombre d’habitants per secció censal

Certificat que acredita el nombre d'habitants per secció censal segon la xifra oficial de població del municipi publicada al BOE.

Aquest tràmit el pot fer qualsevol persona major d'edat interessada quan es requereixi acreditar oficialment el nombre d'habitants per secció censal.

Quin cost té:

Els cost dels certificats és de 2€, segons les Ordenances Fiscals vigents.

Qui pot sol·licitar-ho:

Qualsevol persona major d'edat interessada quan es requereixi acreditar oficialment el nombre d'habitants per secció censal.

Cal aportar:

  • Sol·licitud mitjançant instància acompanyada de fotocòpia del document acreditatiu de la identitat del sol·licitant:
  • Majors d’edat: DNI o passaport.
  • Estrangers d’un país membre de la Unió Europea, d’altres estats membres del Espai Econòmic Europeu (Noruega, Islàndia i Liechtenstein) i de Suïssa (en virtud de l’acord de Luxemburg):

    Certificat del Registre Central d’Estrangers acompanyat del document d’identitat del país d’origen o del passaport en vigor.

  • Estrangers no comunitaris: targeta de residència en vigor o passaport en vigor.

Canals de tramitació:

  • Presencial

Ajuntament de Vilanova del Camí - Casa Consistorial

Plaça del Castell, 1 - 08788 Vilanova del Camí - Barcelona
Telèfon: 938 054 422
Adreça electrònica: vilanovac@vilanovadelcami.cat
Darrera actualització: 19.12.2018 | 14:49