Baixa al padró d’habitants per defunció

Acreditació de la defunció d'un ciutadà/na que consta inscrit al Padró Municipal d'Habitants de Vilanova del Camí.

Aquesta gestió la pot fer qualsevol persona major d'edat empadronada al mateix habitatge on consta inscrit el difunt o que acrediti una relació de parentiu amb el finat.

Quan es dóna resposta:

Inmediata.

Qui pot sol·licitar-ho:

Qualsevol persona major d'edat empadronada al mateix habitatge on consta inscrit el difunt o que acrediti una relació de parentiu amb el finat.

Cal aportar:

 • Documents acreditatius de la identitat del sol·licitant:

  • Majors d’edat: DNI o passaport.

  • Estrangers d’un país membre de la Unió Europea, d’altres estats membres del Espai Econòmic Europeu (Noruega, Islàndia i Liechtenstein) i de Suïssa (en virtut de l’acord de Luxemburg): certificat del Registre Central d’Estrangers acompanyat del document d’identitat del país d’origen o del passaport en vigor.

  • Estrangers no comunitaris: targeta de residència en vigor o passaport en vigor.
  • Documents acreditatius de la defunció:

   Certificat de defunció: Aquest certificat s’obté a les oficines del Registre Civil del lloc on s’ha produït el decés.

  Canals de tramitació:

  • Presencial

  Ajuntament de Vilanova del Camí - Casa Consistorial

  Plaça del Castell, 1 - 08788 Vilanova del Camí - Barcelona
  Telèfon: 938 054 422
  Adreça electrònica: vilanovac@vilanovadelcami.cat
  Darrera actualització: 19.12.2018 | 14:39