Alta al padró per naixement

Tota persona que visqui a Espanya està obligada a inscriure's en el padró del municipi on resideixi habitualment. Art. 54 Reial Decret 2612/96 de 20 de desembre, que modifica el Reglament de població i demarcació territorial de les entitats locals.

Aquest tràmit es realitza d'ofici, a partir de la informació rebuda del Registre Civil, però en el cas de necessitat el poden fer les persones interessades aportant la documentació necessària.

Quin cost té:

Gratuït.

Qui pot sol·licitar-ho:

El pare i/o la mare o qui tingui la tutela legal.
La persona autoritzada pel pare i la mare. (Autorització signada)

Cal aportar:

 • En cas que s’empadroni al domicili familiar on estan empadronats pare i mare:


  • Document d’identitat (ORIGINAL) del pare o mare de qui vingui a fer el tràmit i que per tant signarà el full d’empadronament.

  • Llibre de família o el certificat de naixement, DNI, NIE o passaport (ORIGINAL).
   • En cas que s’empadroni a un domicili on hi hagi només un progenitor empadronat, el pare o la mare:


    • Document d’identitat (ORIGINAL) del pare o mare de qui vingui a fer el tràmit i que per tant signarà el full d’empadronament.

    • Llibre de família o el certificat de naixement, DNI, NIE o passaport (ORIGINAL).

    • AUTORITZACIÓ (ORIGINAL) signada pel progenitor que no hi estigui empadronat, amb la fotocòpia del document d’identificació, o sentència de separació o l’informe de l’assistent social que confirmi la situació familiar o DECLARACIÓ JURADA.
    • En cas que s’empadronin en un domicili on no hi estiguin empadronats cap dels dos progenitors:

     • Document d’identitat de la persona que vingui a fer el tràmit (ORIGINAL).

     • Document acreditatiu de l’habitatge (ORIGINAL) amb autorització, si és el cas.

     • Llibre de família o el certificat de naixement, DNI, NIE o passaport (ORIGINAL).

     • Autorització signada pels dos progenitors i fotocòpia dels documents d’identitat dels dos progenitors o informe de l’assistent social que confirmi la situació familiar especial o document de tutela.

     Canals de tramitació:

     • Presencial

     Ajuntament de Vilanova del Camí - Casa Consistorial

     Plaça del Castell, 1 - 08788 Vilanova del Camí - Barcelona
     Telèfon: 938 054 422
     Adreça electrònica: vilanovac@vilanovadelcami.cat
     Darrera actualització: 19.12.2018 | 14:37