Plans d'Ocupació

Divendres, 22 de novembre de 2019

Són projectes destinats a la contractació de treballadors/es desocupats/ades per a la realització d'obres o serveis d'interès general i social per al nostre municipi. Els treballs desenvolupats poden pertànyer a diferents àmbits com:, la millora dels carrers, l'atenció a les persones, activitats de participació ciudadana...

Quina durada tenen?
La durada dels projectes és variable, però habitualment és de 6 mesos.

Quin és el seu objectiu?
L'objectiu és proporcionar oportunitats d'ocupació a treballadors en situació d'atur que per les seves característiques tinguin dificultats per trobar una ocupació. D'aquesta manera, millorant amb experiència i formació en la professió s'afavoreix que puguin trobar una feina una vegada finalitzat el pla.

Qui pot accedir-hi?
Persones inscrites a l'OTG com a demandants d'ocupació que, a més a més, reuneixin els requisits del lloc de treball ofert.
La selecció dels candidats es fa procurant la major adequació al lloc de treball ofert i donant preferència a aquells que, a més a més, compleixin alguna d'aquestes condicions:

  • Aturats majors de 45 anys
  • Aturats de llarga durada
  • Persones amb certificat de disminució
  • Existència de més responsabilitats familiars
  • Altres col•lectius que es considerin amb especials dificultats d'inserció laboral

Qui els finança?
Els plans d'ocupació estan subvencionats pel Servei d'Ocupació de Catalunya i el Fons Social Europeu i cofinançats per l'Ajuntament.

Projectes realitzats anteriorment:

  • Programa d'atenció domiciliària a la gent gran
  • Campanya d'estiu
  • Manteniment d'espais i serveis municipals
  • Dinamització juvenil
  • Dinamització del telecentre...
Darrera actualització: 22.11.2019 | 11:17