Viver d'Empreses

L’espai ideal per posar en marxa el teu negoci 

Què és el Viver d’Empreses?


El viver d'empreses del Centre d’Innovació Anoia està dirigit a les empreses innovadores, de nova creació o que com a molt no tinguin més de dos anys iniciat la seva activitat i que vulguin desenvolupar-la i fer-la créixer en un entorn innovador i dinàmic, amb l’assessorament i els serveis que necessiten i envoltades d’altres joves empreses.

A qui s’adreça?

S’entenen com a empreses de nova creació aquelles amb una antiguitat de menys de dos anys des de la seva constitució, i com a professionals que inicien la seva activitat aquells amb una antiguitat inferior a dos anys des de la data de la seva alta en l’Impost sobre Activitats Econòmiques. 
Dites empreses hauran de comptar amb un pla d'empresa viable i han d'ajustar la seva activitat, lícita, ètica i adequada a les infraestructures del Centre d’Innovació Anoia.
Els usuaris del Viver d’empreses poden instal•lar-s’hi en els despatxos amb un temps d’estada màxim de tres anys, prorrogables fins a cinc anys.

Què ofereix?

L'Ajuntament de Vilanova del Camí, ofereix a les empreses que iniciïn la seva activitat un espai on ubicar el projecte empresarial dins de les instal•lacions del Centre d’Innovació Anoia amb els següents serveis:

- Serveis comuns:

 • Zona de recepció comú amb atenció al públic de 8 a 15 hores. 
 • Wi-fi.  
 • Sala de reunions – 10 hores/mes (l’ús i la disponibilitat serà gestionat pel propi Ajuntament).
 • Sala de reprografía (Servei de fotocòpies B/N: 100 fotocòpies/mes i  fotocòpies en color: 25 fotocòpies/mes, servei de recepció de fax: sense límit i servei de tramesa de fax: 15 pàgines/mes). 
 • Neteja i manteniment dels espais comuns i del despatx. 
 • Calefacció i aire condicionat. 
 • Subministrament i manteniment d’equipaments de prevenció i extinció d’incendis. 
 • Pàrquing.
 • Servei de seguretat permanent.

-    Serveis de valor afegit: 

 • Informació empresarial personalitzada i assessorament especialitzat 
 • Formació empresarial 
   

De quants espais disposa?

 • 8 espais destinats a despatxos per a empreses que s’allotgin en el Viver d’Empreses 
 • 1 sala de reunions

Els despatxos

El Viver d’Empreses posa a disposició d’empreses de recent creació 8 despatxos de 20 metres quadrats aproximadament, degudament moblats i amb servei de Wifi. 

Dintre dels serveis que inclouen el lloguer dels despatxos destaquem:

 • Recepció amb servei de centraleta.
 • Servei de fotocòpies i tramesa de fax. 
 • Mobiliari: una taula en forma d’L, una taula rodona i 4 cadires, dos armaris. 

Procediment per accedir al Viver d’Empreses 

Per tal de poder tenir accés al Viver d’Empreses s’ha de presentar la documentació següent davant del Registre de l’Ajuntament de Vilanova del Camí:

 • Imprès de sol•licitud d’accés 
 • Còpia autentificada del DNI, si es tracta de persona física o còpia autentificada del NIF si es tracta de persona jurídica 
 • Còpia de l’escriptura de constitució tractant-se de persones jurídiques.
 • Document acreditatiu de l’alta a l’IAE.
 • Document acreditatiu de l’alta al Règim especial de treballadors autònoms de la Seguretat Social, tractant-se de persones físiques.
 • En cas de persones físiques o persones jurídiques extracomuntàries, còpia autentificada del permís de residència. 
 • Declaració responsable de no incórrer en cap dels supòsits de prohibició per contractar amb l’Administració pública previstos a l’article 60 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei De contractes del Sector públic. 
 • Pla d’empresa. 

* Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Vilanova del Camí des del servei a l’empresa i als emprenedors ofereix assessorament i suport per a l’elaboració de pla d’empresa.

Centre d’Innovació Anoia

c/ dels Impressors, 12 - 08788 Vilanova del Camí - Barcelona
Telèfon: 938 054 411- Ext. 5
Fax: 938 063 797
Adreça electrònica: peconomica@vilanovadelcami.cat
Vegeu-ne la situació al mapa
Darrera actualització: 22.04.2022 | 15:50