Serveis socials

Què són els Serveis Socials?

El sistema de serveis socials està integrat pel conjunt de recursos, equipaments, projectes, programes i prestacions destinats a assegurar el dret de les persones a viure dignament durant totes les etapes de la vida mitjançant la cobertura de les seves necessitats personals bàsiques i també de les necessitats socials.

Són necessitats socials les que repercuteixen en l’autonomia personal i el suport a la dependència, en una millor qualitat de vida personal, familiar i grup, en les relacions interpersonals i socials i en el benestar de la col·lectivitat. Les necessitats personals bàsiques són les pròpies de la subsistència i la qualitat de vida de cada persona.

Els Serveis Socials s’adrecen especialment a la prevenció de situacions de risc, a la compensació de dèficits de suport social i econòmic i de situacions de vulnerabilitat i de dependència, i a la promoció d’actituds i capacitats de les persones. La finalitat dels serveis socials s’aconsegueix mitjançant les actuacions, els programes transversals, els projectes comunitaris i les prestacions de serveis, econòmiques i tecnològiques.

El sistema públic de serveis socials s’estructura en serveis socials bàsics i en serveis socials especialitzats. L’Ajuntament de Vilanova del Camí té la competència dels serveis socials bàsics, però té delegada les funcions al Consell Comarcal.

Els Serveis Socials Bàsics són el primer nivell del sistema públic dels Serveis Socials.

La funció dels Serveis Socials Bàsics és atendre la ciutadania de forma personalitzada i oferir un conjunt organitzat i coordinat d’accions professionals amb l’objectiu de millorar el benestar social i afavorir la integració de les persones.

El seu objectiu és la detecció de les necessitats personals i socials, la prevenció i atenció de situacions de risc i d’exclusió, i la promoció social de les persones. Les persones se situen al centre de l’acció i sempre s’actua des de la proximitat territorial i des de la dimensió comunitària.

Per rebre atenció és necessari anar a la plaça dels Horts, 1 a l’Edifici d’Entitats o trucar al 93 805 44 11 ext. 2

Suport a les persones:

 • Informació a la ciutadania.
 • Orientació a les persones sobre els serveis, recursos més adients a la seva situació i/o demanda.
 • Derivació a qui ho necessita cap a serveis específics on les demandes són ateses i tractades de manera especialitzada.
 • Gestió del Servei d'Ajuda a Domicili.
 • Tramitació de les ajudes pertinents per resoldre els problemes plantejats.
 • Visites a domicili.
 • Establiment de plans de treball, juntament amb la persona que ens ve a veure, per resoldre la situació plantejada.
 • Detecció i prevenció de situacions de risc social o exclusió.
 • Desenvolupament de programes i actuacions que permetin prevenir aquestes situacions o que, un cop superades, facilitin la integració social de les persones afectades.
 • Coordinació amb els serveis externs i especialitzats del territori.

Actuacions amb altres Serveis:

 • Suport al Casal de la Gent Gran.
 • Conveni amb EAD (Equip d'Atenció a la Dona) per orientació, atenció psicològica i assessorament jurídic. (Telèfon: 636365631).
 • Conveni amb el Consell Comarcal de l'Anoia.
 • Conveni amb Creu Roja Anoia per voluntariat i infància.

És un servei obligatori:

Si
Darrera actualització: 14.03.2023 | 10:35