Serveis socials

Els Serveis Socials atenen les necessitats de la població per garantir el seu benestar

L'equip de Serveis Socials de Base atén a tota la població en general i en especial presta servei a aquells col·lectius que, per raons diverses, requereixen d'una atenció específica, com ara són els infants, la gent gran, les persones amb discapacitat o qualsevol tipus de persones desfavorides.

Suport a les persones:

 • Informació a la ciutadania.
 • Orientació a les persones sobre els serveis, recursos més adients a la seva situació i/o demanda.
 • Derivació a qui ho necessita cap a serveis específics on les demandes són ateses i tractades de manera especialitzada.
 • Gestió del Servei d'Ajuda a Domicili.
 • Tramitació de les ajudes pertinents per resoldre els problemes plantejats.
 • Visites a domicili.
 • Establiment de plans de treball, juntament amb la persona que ens ve a veure, per resoldre la situació plantejada.
 • Detecció i prevenció de situacions de risc social o exclusió.
 • Desenvolupament de programes i actuacions que permetin prevenir aquestes situacions o que, un cop superades, facilitin la integració social de les persones afectades.

Actuacions amb altres Serveis:

 • Suport al Casal de la Gent Gran .
 • Conveni amb EAD (Equip d'Atenció a la Dona) per orientació, atenció psicològica i assessorament jurídic. (Telèfon: 636365631).
 • Conveni amb Càritas de Vilanova del Camí per a la gestió d'aliments del Fons Social Europeu.
 • Conveni amb el Consell Comarcal de l'Anoia .
 • Conveni amb Creu Roja Anoia per voluntariat i infància.
 • Conveni amb ARMPA Associació per la rehabilitació del malalt mental de l'Anoia
Darrera actualització: 18.02.2020 | 11:01