FUE - Finestreta Única Empresarial

La Llei 16/2015 de Simplificació determina que tots els ens locals catalans hauran d'esdevenir Finestreta Única Empresarial (FUE) que s'entén com a xarxa interadministrativa amb la finalitat de facilitar l'accés als tràmits que són competència de les administracions públiques i facilitar l'accés a l'activitat econòmica.

Tràmits electrònics amb certificat digital e-Tram:

 
Darrera actualització: 21.11.2019 | 20:05