Ensenyament de primària

La informació sobre el calendari de preinscripcions pel curs 2020/2021 amb les dates de presentació de sol·licituds i matriculació es pot consultar en el següent enllaç del Departament d'Ensenyament:

http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/informacio-general/


Servei que s'encarrega de promoure en els i les alumnes d'entre 6 i 12 anys l'adquisició d'habits i valors per resoldre problemes i situacions diverses a partir de fomentar la iniciativa, la creativitat i l'esforç.

Línies de servei:

  • Servei d'ensenyament
  • Servei de tutoria
  • Servei de menjador
Darrera actualització: 27.01.2020 | 11:25