Sol·licitud de subvenció per la millora de l’ocupabilitat i curricular en llengua anglesa de la població de Vilanova del Camí

Convocatòria tancada

 

L’objecte d’aquestes bases és la regulació de la concessió de subvencions a aquelles persones que s’inscriguin, acreditin una assistència mínima del 80% i/o obtinguin el diploma acreditatiu oficial del curs d’anglès Nivell C1 en les acadèmies d’anglès capacitades per oferir aquest nivell del municipi de Vilanova del Camí.

El període de presentació de les sol·licituds serà el comprès entre l’obertura i publicació de la convocatòria fins al 15 de novembre de l’any en curs o fins que s’exhaureixi el crèdit disponible a la partida pressupostària.

Quan es dóna resposta:

En cas de resultar beneficiari i haver justificat la subvenció correctament, el pagament s’efectuarà mitjançant transferència bancària.
Es tramitarà el pagament íntegre de la subvenció un cop l’Ajuntament atorgui la subvenció i s’abonarà en el termini de 2 mesos des de la justificació de l’ajut.

Qui pot sol·licitar-ho:

Podran ser beneficiaris d’aquesta subvenció, aquelles persones físiques, majors de 16 anys, empadronades a Vilanova del Camí que es matriculin i superin o acreditin l’assistència del 80% al curs d’anglès de Nivell C1 a qualsevol acadèmia d’anglès acreditada per oferir aquest nivell del municipi de Vilanova del Camí.

No es podran beneficiar de la subvenció les persones que ja tinguin aquesta mateixa subvenció atorgada anteriorment.

Cal aportar:

 • Documentació a presentar:

  a) Model normalitzat de sol·licitud (que trobeu en aquesta mateixa pàgina amb format editable).
  La informació sol·licitada és la següent:
  - Identificació del sol·licitant: nom, adreça, telèfon i adreça electrònica.
  b) Còpia autentificada del NIF.
  c) Còpia de la matrícula del curs.
  d) En cas d’estar en situació d’atur còpia de la documentació acreditativa d’estar
  inscrit/a al Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC).
  e) Certificat de trobar-se al corrent del pagament de les obligacions i amb l’Ajuntament de Vilanova del Camí, en el cas que no es doni permís per la consulta de dades.

 • El tràmit pas a pas

  1) Descarregueu i ompliu el document adjunt de sol·licitud, que trobareu en aquesta mateixa pàgina i que és editable en el mateix ordinador.
  2) Cliqueu sobre l'accés a Tramitar ara, i seleccioneu clicant Instància genèrica. Ompliu les dades requerides al formulari de tramitació i adjunteu l'arxiu en format pdf o imatge de la documentació requerida (Instància de sol·licitud).

Canals de tramitació:

 • Presencial

  A les Oficines d'Atenció a la Ciutadania (OAC) de l'Ajuntament del Vilanova del Camí

Darrera actualització: 16.11.2023 | 12:35