Ple Extraordinari de 30 d'octubre de 2023

Dilluns, 30 d’octubre de 2023 a les 13:00

Convocatòria de sessió plenària extraordinària dilluns 30 d'octubre de 2023.

Convocar sessió plenària extraordinària a celebrar el dilluns 30 d’octubre de 2023, a les 13:00 hores, a la Sala de Plens de la Casa Consistorial, amb l’assumpte i l’ordre del dia que es detalla a continuació:

1. ÀREA D’ECONOMIA, HISENDA, RÈGIM INTERIOR, PROMOCIÓ ECONÒMICA, CONSUM, COMERÇ, INNOVACIÓ I NOVES TECNOLOGIES

1.1. Proposta d’aprovació provisional de la modificació de les ordenances fiscals reguladores dels tributs municipals per a l’exercici 2024.

2. ÀREA D’OBRES, URBANISME, MEDI AMBIENT I SERVEIS MUNICIPALS

2.1. Proposta d’aprovació de la revisió de preus del contracte de recollida d’escombraries i neteja viària.

Darrera actualització: 3.01.2024 | 09:17