Ple Extraordinari de 28 de desembre de 2023

Dijous, 28 de desembre de 2023 a les 9:00

Convocatòria de sessió plenària extraordinària dijous 28 de desembre de 2023.

Convocar sessió plenària extraordinària a celebrar el dijous 28 de desembre de 2023, a les 9:00 hores, a la Sala de Plens de la Casa Consistorial, amb l’assumpte i l’ordre del dia que es detalla a continuació:

La urgència del segon punt de l’ordre del dia porta causa en la voluntat manifesta de renunciar al càrrec de regidor i en la voluntat d’iniciar els tràmits en la major brevetat possible per tal que la Junta electoral central remeti la credencial del nou regidor i aquest pugui prendre possessió del càrrec.

La urgència del tercer punt de l’ordre del dia deriva del fet que, finalitzant el termini d’exposició pública el dia 22 de desembre i havent-se presentat al·legacions a l’acord d’aprovació provisional de les Ordenances Fiscals per a l’exercici 2024, aquestes han de ser resoltes de forma expressa el mateix dia 28 per tal que hagi finalitzat el termini d’exposició pública i per tal que siguin vigents per l’anualitat 2024.

La urgència del quart punt de l’ordre del dia deriva de la finalització a 31/12/23 de la vigència de la normativa de suspensió de les regles fiscals.

Ordre del dia:

1.1. Pronunciament sobre la urgència de la sessió.

1.2. Proposta de presa de coneixement de la renúncia al càrrec de regidor de la corporació.

1.3. Proposta de desestimació de les al·legacions a la modificació de les ordenances fiscals 2024, esmena error material i aprovació definitiva.

1.4. Moció que presenta l’equip de govern per a reclamar la suspensió de les regles fiscals per a l’any 2024.

Darrera actualització: 8.02.2024 | 10:49