Ordenança reguladora dels establiments de serveis telefònics per a ús públic

Dimarts, 1 de juliol de 2008
Darrera actualització: 14.05.2021 | 19:10