Ordenança sobre el règim de comunicació prèvia d'obres

Dijous, 15 de juliol de 2021

És objecte d’aquesta ordenança regular el règim de comunicació prèvia d’actes de construcció, edificació i ús del sòl.
La comunicació que en aquest text es regula ho és sens perjudici de les altres autoritzacions administratives que siguin exigibles.
L’àmbit d’aplicació del règim de comunicació comprèn tot el terme municipal de Vilanova del Camí.

Podeu consultar el text íntegre de l'ordenança en el pdf adjunt.

Darrera actualització: 15.07.2021 | 08:44