Impostos

Gestió dels vostres impostos

Aquí podreu realitzar fàcilment i en qualsevol moment les vostres consultes i tràmits sobre els tributs i altres ingressos que l'Ajuntament té delegats a l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.

Per Internet

L'Oficina de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona té delegades les funcions de gestió i de cobrament dels principals tributs municipals.

Anar-hi

Presencialment

Si preferiu fer qualsevol consulta i/o pagament personalment us podeu adreçar a qualsevol oficina de gestió tributaria o bé trucar per telèfon. Recordeu que s'ha de fer sol·lícitud de cita prèvia, que el podeu demanar en el següent enllaç.

Cita prèvia a les oficines dee l'ORGT

L'oficina més propera al municipi de és l'Oficina de Gestió Tributària d'Igualada, al c/ Sant Carles n. 43-45 baixos.

 

Darrera actualització: 15.04.2019 | 10:33
Darrera actualització: 15.04.2019 | 10:33