Pla de mesures antifrau

Dimarts, 17 de maig de 2022

L’Ajuntament de Vilanova del Camí va aprovar en la sessió ordinària del Ple del 9 de maig de 2022, per unanimitat, el Pla de Mesures Antifrau, una normativa que exigeix la Unió Europea als municipis beneficiaris dels fons del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

Aquest Pla es fa amb la voluntat de prevenir, detectar i corregir el frau, la corrupció i els conflictes d’interessos.

L’aprovació del Pla de Mesures Antifrau garanteix i declara que els fons que es concedeixen per la UE s’utilitzen per a les finalitats per a les quals han estat concedits.

El Ple del 9 de maig també va aprovar una moció avalada per tots els grups municipals. Es tracta d’una declaració institucional on l’Ajuntament es compromet a vetllar per tal que les persones que treballen per a la corporació comparteixin aquest compromís antifrau i de transparència, “actuant amb objectivitat, integritat, neutralitat, responsabilitat, imparcialitat, confidencialitat, dedicació al servei públic, transparència, exemplaritat, austeritat, accessibilitat, eficàcia, honradesa, promoció de l’entorn cultura i mediambiental, i respecte a la igualtat entre dones i homes”.
En aquest apartat s’adjunten els següents documents:

Pla de Mesures Antifrau.

  • L’Annex I: amb un formulari per a identificar  la cobertura dels aspectes crítics per assegurar el millor compliment dels requeriments de la normativa comunitària.
  • L’Annex II: de l’àrea de Contractació, d’identificació de riscos i possibles mesures de prevenció.
  • Enllaç a la Plataforma de la Intervenció General de l’Administració de l’Estat (IGAE) per la comunicació d’informació sobre fraus i/o irregularitats que afectin a fons europeus.
  • Enllaç a la bústia de denúncies anònimes de l’Agència Antifrau de Catalunya, Canal telemàtic segur per presentar denúncies de manera anònima.

 

Accediu aquí a la Bústia Ètica de l'Ajuntament de Vilanova del Camí

 

Darrera actualització: 14.03.2024 | 12:10