Bases i convocatòria per la selecció de 3 persones treballadores, en situació d’atur, per la realització temporal de diversos projectes d’interès social

Dilluns, 4 d'abril de 2022 a les 09:00

Bases específiques reguladores que han de regir el concurs lliure per a la contractació de persones aturades pels plans d’ocupació treball i formació 2022, línia mg52, en règim laboral temporal.

És objecte d’aquesta convocatòria regular el procediment de selecció de 3 persones treballadores, en situació d’atur inscrites com a demandats d’ocupació no ocupades, per la realització temporal de diversos projectes d’interès social, en diferents àrees de l’Ajuntament de Vilanova del Camí, d’acord amb el programa Treball i formació 2022, línia MG52.

Acció subvencionada pel Servei d’Ocupació de Catalunya.

Relació de documents en format pdf editable de la convocatòria:

(Es poden omplir al PC i descarregar-los per a la seva presentació)

Canals de tramitació:

 Presencial

Presencialment a les OAC (Oficines d'Atenció a l'Usuari) de l’Ajuntament de Vilanova del Camí.

Telemàticament

Cal presentar la sol·licitud a través de la Seu Electrònica de l'Ajuntament, fent servir la Instància Genèrica E-Tram.

Cliqueu sobre Tramitar ara, arribareu a la Seu Electrònica directament a la Instància Genèrica, que heu d'omplir i afegir la documentació sol·licitada. Necessiteu tenir certificat digital o idCAT Mòbil.

TRAMITAR ARA

 

Darrera actualització: 27.05.2022 | 15:39