Francisco José Saucedo Cabrera

2n tinent d'alcaldessa
Regidor d’Urbanisme, Obres i Via Pública
Regidor del Grup Municipal Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés (PSC-CP)

Nom i cognoms: Francisco José Saucedo Cabrera
Data de naixement: 02/02/1959
Partit polític: PSC-CP
Càrrec municipal: regidor d’Urbanisme, Obres i Via Pública

Formació

 • Estudis primaris

Activitat professional

 • Cap de taller en una empresa de metal·lúrgia

Trajectòria política i institucional

 • Regidor de Promoció Econòmica i Comunicació en el mandat 1995-1999
 • Regidor d’Urbanisme, Obres, Via Pública i Serveis Municipals en el mandat 2019-2023
 • En aquest mandat, 2023-2027, regidor d’Urbanisme, Obres i Via Pública i 2n tinent d’alcaldessa.

Delegacions de funcions

Sr. Francisco José Saucedo Cabrera, se li delega la facultat de gestió dels següents serveis:

 • Servei d’urbanisme, obres i via pública
  • Llicències d’Obres i Activitats
  • Obres Municipals, Manteniment i Via Pública
  • Parcs i Jardins
  • Planejament i desenvolupament Urbanístic

Representació als òrgans col·legiats

 • Mancomunitat Intermunicipal de la Conca d'Òdena (Junta General i Comissions Informatives i de Comptes)
 • Comissió de les Operacions de Delimitació del Terme Municipal
 • Comissió Especial de Denominació de Carrers i Espais Públics de Vilanova del Camí (regidor d'urbanisme)

Contacte:

Telèfon: 655 221 282
Adreça electrònica: saucedocf@vilanovadelcami.cat
Darrera actualització: 23.02.2024 | 07:53