Convocatòria de concurs - oposició lliure d’una plaça de Tècnic/a d’Habitatge

Dilluns, 13 de novembre de 2023

Bases específiques reguladores que han de regir el concurs-oposició lliure per a la cobertura temporal d’una plaça de tècnic/a d’habitatge, en règim laboral amb contracte de relleu.

El termini d'aquesta convocatòria va finalitzar el 12/12/2023

 

És objecte d’aquesta convocatòria la cobertura temporal en règim laboral amb caràcter temporal, pel procediment de concurs-oposició lliure, d’una plaça de Tècnic/a d’Habitatge, amb contracte de relleu, per tal de cobrir la jornada vacant de la proposta de jubilació parcial d’un treballador de la plantilla del personal laboral de l’Ajuntament, grup de classificació A2.

Les hores de dedicació a l’esmentat lloc de treball serà del 50% de la jornada (18,75 hores a la setmana), compactant la jornada en 6 mesos. L’horari serà condicionat a les necessitats dels serveis de dilluns a diumenge amb els descansos que estableixi la Llei.

Aquesta convocatòria quedarà condicionada a la jubilació parcial de l’ocupant de la plaça.

Preu de la taxa: 30 €

Trobeu els anuncis, les bases de la convocatòria, la instància i la declaració responsable en la documentació adjunta.

Relació de documents en format pdf editable de la convocatòria:

(Es poden descarregar i omplir-los al PC per a la seva presentació)

Canals de tramitació:

 Presencial

Presencialment a les OAC (Oficines d'Atenció a l'Usuari) de l’Ajuntament de Vilanova del Camí.

Telemàticament

Cal presentar la sol·licitud a través de la Seu Electrònica de l'Ajuntament, fent servir la Instància Genèrica E-Tram.

Cliqueu sobre Tramitar ara, arribareu a la Seu Electrònica directament a la Instància Genèrica, que heu d'omplir i afegir la documentació sol·licitada. Necessiteu tenir certificat digital o idCAT Mòbil.

TRAMITAR ARA

 

Darrera actualització: 6.05.2024 | 07:44