Convocatòria de concurs - oposició per la cobertura temporal d’un/a Dinamitzador/a del Casal de la Gent Gran

Dijous, 16 de maig de 2024

Bases específiques per la cobertura temporal d’un/a Dinamitzador/a del Casal de la Gent Gran, pel sistema de concurs – oposició lliure, en règim laboral.

El termini d'aquesta convocatòria és des del 16/05/2024 al 12/06/2024, ambdós inclosos.

 

L’objecte de la convocatòria és la cobertura temporal d’1 Dinamitzador/a del Casal de la Gent Gran, grup de classificació C1.

Veure el detall de la plaça a les bases adjuntes

En tot allò que no s’especifiqui i hi sigui compatible, seran d’aplicació al procés selectiu les bases generals de selecció del personal de l’Ajuntament de Vilanova del Camí, aprovades per Junta de Govern Local de data 25 de novembre de 2020 (BOPB 18/12/2020), excepte en allò expressament regulat o actualitzat per normativa o en aquestes bases.

Trobeu els anuncis, les bases de la convocatòria, la instància, relació de mèrits i la declaració responsable en la documentació adjunta.

Relació de documents en format pdf editable de la convocatòria:

(Es poden descarregar i omplir-los al PC per a la seva presentació)

Canals de tramitació:

 Presencial

Presencialment a les OAC (Oficines d'Atenció a l'Usuari) de l’Ajuntament de Vilanova del Camí.

Telemàticament

Cal presentar la sol·licitud a través de la Seu Electrònica de l'Ajuntament, fent servir la Instància Genèrica E-Tram.

Cliqueu sobre Tramitar ara, arribareu a la Seu Electrònica directament a la Instància Genèrica, que heu d'omplir i afegir la documentació sol·licitada. Necessiteu tenir certificat digital o idCAT Mòbil.

TRAMITAR ARA

 

Darrera actualització: 16.05.2024 | 08:03