Concurs lliure per a la contractació de docents del certificat de professionalitat d’operacions auxiliars de serveis administratius adgg0408

Dijous, 2 de maig de 2024

Bases específiques reguladores que han de regir el concurs lliure per a la contractació de docents del certificat de professionalitat d’operacions auxiliars de serveis administratius adgg0408, en règim laboral temporal.

El termini d'aquesta convocatòria finalitzarà el 16 de maig

 

És objecte d’aquesta convocatòria regular el procediment de selecció de 2 persones docents per a poder impartir els diferents mòduls formatius del Certificat de Professional ADGG0408 Operacions auxiliars de serveis administratius i generals, segons l’Ordre TSF/170/2018, de 8 d’octubre, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a la realització de programes de formació professional per a l’ocupació adreçades prioritàriament a persones treballadores desocupades, que promou el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya. La Resolució EMT/2489/2023, de 3 de juliol, per la qual es publica la priorització de les especialitats formatives de la convocatòria de formació d’oferta en àrees prioritàries adreçades prioritàriament a persones treballadores desocupades que promou el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC-FOAP) per a l’any 2023.

Trobeu els anuncis, les bases de la convocatòria, la instància, relació de mèrits i la declaració responsable en la documentació adjunta.

Relació de documents en format pdf editable de la convocatòria:

(Es poden descarregar i omplir-los al PC per a la seva presentació)

Canals de tramitació:

 Presencial

Presencialment a les OAC (Oficines d'Atenció a l'Usuari) de l’Ajuntament de Vilanova del Camí.

Telemàticament

Cal presentar la sol·licitud a través de la Seu Electrònica de l'Ajuntament, fent servir la Instància Genèrica E-Tram.

Cliqueu sobre Tramitar ara, arribareu a la Seu Electrònica directament a la Instància Genèrica, que heu d'omplir i afegir la documentació sol·licitada. Necessiteu tenir certificat digital o idCAT Mòbil.

TRAMITAR ARA

 

Darrera actualització: 6.05.2024 | 07:55