Ple Ordinari 8 de maig de 2023

Dilluns, 8 de maig de 2023 a les 19.00 h

Convocatòria de sessió plenària ordinària dilluns 8 de maig de 2023

Convocatòria de sessió plenària ordinària amb l’assumpte i l’ordre del dia que es detalla a continuació:

1. PRESIDÈNCIA

1.1. Aprovació, si s’escau, de l'esborrany de l’acta del Ple Ordinari nº. 2 de data 13 de març de 2023.
1.2. Donar compte dels Decrets d’Alcaldia.
1.3- Donar compte de la relació succinta dels Decrets d’Alcaldia.

2. ÀREA D’ECONOMIA, HISENDA, RÈGIM INTERIOR, PROMOCIÓ ECONÒMICA, INNOVACIÓ I NOVES TECNOLOGIES

2.1. Proposta d’aprovació de la modificació de crèdit 12/2023 per transferència entre partides.

3. ÀREA DE JOVENTUT, CULTURA, EDUCACIÓ, PARTICIPACIÓ CIUTADANA, FESTES, AGERMANAMENT I SOLIDARITAT

3.1. Proposta d’acord per a manifestar la voluntat de donar continuïtat al Pla Educatiu d’Entorn de Vilanova del Camí.

4. ÀREA D’ESPORTS, SERVEIS SOCIALS, IGUALTAT, SALUT, SANITAT i CONSUM

4.1. Proposta d’aprovació del conveni per a prestació de serveis del departament de benestar social i ciutadania del Consell Comarcal de l’Anoia relatiu al catàleg de serveis als municipis pel període 2023.
4.2. Proposta d’aprovació de l’addenda de pròrroga del conveni de col·laboració entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament de Vilanova del Camí, relatiu al programa de mediació per al lloguer social d’habitatges per a l’any 2022.

5. MOCIONS

5.1. Moció que presenten els grups municipals de l’Ajuntament de Vilanova del Camí, PSC i Junts X Vilanova, per establir mesures correctores urgents a la sequera i per un nou cicle de l’aigua resilient al canvi climàtic

6. PRECS I PREGUNTES

Darrera actualització: 09.05.2023 | 16:10