Ple Ordinari 17 de gener de 2022

Dilluns, 17 de gener de 2022 de 19.00 h a 20.00 h

Convocatòria de sessió plenària ordinària dilluns 17 de gener de 2022

Convocatòria de sessió plenària ordinària a celebrar el dilluns 17 de gener de 2022, a les 19:00 hores, a la Sala de Plens de la Casa Consistorial, amb l’assumpte i l’ordre del dia que es detalla a continuació:

1.- Presidència

1.1.- Aprovació, si s’escau, de l'esborrany de l’acta del Ple Extraordinari núm. 7 de data 27 d’octubre de 2021.
1.2.- Aprovació, si s’escau, de l'esborrany de l’acta del Ple Ordinari núm. 8 de data 8 de novembre de 2021.
1.3.- Aprovació, si s’escau, de l'esborrany de l’acta del Ple Extraordinari núm. 9 de data 22 de desembre de 2021.
1.4.- Donar compte dels Decrets d’Alcaldia.
1.5- Donar compte de la relació succinta dels Decrets d’Alcaldia.

2.- Àrea d’Economia, Hisenda, Règim Interior, Promoció Econòmica, Innovació i Noves Tecnologies.

2.1.- Proposta d’aprovació de l’annex al Conveni d’encàrrec de gestió per impulsar la creació i gestió del Parc Agrari de la Conca d’Òdena (PACO).

3.- Àrea d’Obres, Urbanisme, Medi Ambient i Serveis Municipals

3.1.- Proposta de ratificació del Decret d’Alcaldia número 1782/2021, de 16 de novembre.

4.- Àrea de Joventut, Cultura, Educació, Participació Ciutadana, Festes, Agermanament i Solidaritat.

4.1.- Proposta d’aprovació de l’addenda de pròrroga del conveni relatiu del catàleg de Serveis del departament de joventut del Consell Comarcal de l’Anoia i l’Ajuntament de Vilanova del Camí.

5.- Precs i preguntes

Darrera actualització: 17.03.2022 | 18:55