Ple Ordinari 14 de març de 2022

Dilluns, 14 de març de 2022 a les 19.00 h

Convocatòria de sessió plenària ordinària dilluns 14 de març de 2022

Convocatòria de sessió plenària ordinària amb l’assumpte i l’ordre del dia que es detalla a continuació:

1. Presidència

1.1. Lectura del Manifest en commemoració del 8 de març, Dia Internacional de les Dones.
1.2. Aprovació, si escau, de l'esborrany de l’acta del Ple Ordinari núm. 1 de data 17 de gener de 2022.
1.3. Donar compte dels Decrets d’Alcaldia.
1.4. Donar compte de la relació succinta dels Decrets d’Alcaldia.

2. Àrea d’Economia, Hisenda, Règim Interior, Promoció Econòmica, Innovació i Noves Tecnologies

2.1. Ratificació Decret núm. 225/2022, de l’11 de febrer, d’aprovació de la minuta del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Vilanova del Camí i l’Ajuntament d’Òdena per a la prestació de serveis a persones emprenedores i empreses.
2.2. Ratificació Decret núm. 226/2022, de l’11 de febrer, d’aprovació de la minuta del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Vilanova del Camí i l’Ajuntament de La Pobla de Claramunt per a la prestació de serveis a persones emprenedores i empreses.
2.3. Proposta d’aprovació definitiva de les contribucions especials per a l’execució de les obres del projecte denominat “Urbanització del carrer Joan Miró entre el carrer de Ferran Núñez i el carrer de la Verge de Montserrat”.
2.4. Proposta d’aprovació provisional de l’ordenança fiscal núm. 35 reguladora del preu públic per la venda de productes.

3. Àrea d’Obres, Urbanisme, Medi Ambient i Serveis Municipals

3.1. Aprovació del conveni tipus entre la Diputació de Barcelona i els ajuntaments afectats per l’execució del projecte global “Vies Blaves Barcelona”: Via Blava Llobregat, Via Blava Anoia i Via Blava Cardener.”
3.2. Aprovació del conveni de col·laboració entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament de Vilanova del Camí relatiu al programa de mediació per al lloguer social d’habitatges, per a l’any 2022.
3.3. Proposta d’acord d’incoació de l’expedient del contracte d’obres del projecte denominat Modificat del bar de les piscines de Can Titó, Fase 2.

4. Àrea de Joventut, Cultura, Educació, Participació Ciutadana, Festes, Agermanament i Solidaritat

4.1. Ratificació Decret 179/2022, del 8 de febrer, d’aprovació i signatura del Conveni i Annex per a la creació de l’Oficina Municipal d’Escolarització (OME).
4.2. Ratificació Decret núm. 236/2022, del 15 de febrer, del nomenament de la Sra. Eva Maria Vadillo Margarit com a representant de l’Ajuntament a les Comissions de Garanties d’Admissió de Vilanova del Camí.
4.3. Ratificació Decret núm. 324/2022, del 25 de febrer, del nomenament de la Sra. Eva Maria Vadillo Margarit com a representant de l’Ajuntament a la Comissió de selecció dins el procés del director o directora dels centres educatius de titularitat pública.
4.4. Proposta d’acord d’atorgament de suport i de col·laboració al Projecte Joves i Ocupacions de Futur a través de les entitats Fundació Ampans i Fundació Intermèdia.

5. Àrea d’Esports, Serveis Socials, Igualtat, Salut, Sanitat i Consum

5.1. Proposta d’aprovació del conveni de col·laboració pel desenvolupament del Catàleg de Serveis del departament de benestar social i atenció a la ciutadania del Consell Comarcal de l’Anoia i l’Ajuntament de Vilanova del Camí.

6. Mocions

6.1. Moció que presenten els grups municipals del PSC, JUNTS X VILANOVA, V365, ERC i VA amb motiu del dia 8 de març, dia internacional dels drets de les dones.

6.2. Moció que presenten els grups municipals del PSC, JUNTS X VILANOVA, V365, ERC i VA en condemna de la invasió militar d’Ucraïna per part de la Federació Russa i per l’acollida de refugiats/des ucraïnesos al municipi.

7. Precs i preguntes

Darrera actualització: 11.05.2022 | 10:04