Ple Ordinari 11 de juliol de 2022

Dilluns, 11 de juliol de 2022 a les 19.00 h

Convocatòria de sessió plenària ordinària dilluns 11 de juliol de 2022

Convocatòria de sessió plenària ordinària amb l’assumpte i l’ordre del dia que es detalla a continuació:

1. Presidència

1.1. Aprovació, si s’escau, de l'esborrany de l’acta del Ple Ordinari núm. 3 de data 9 de maig de 2022.
1.2. Donar compte dels Decrets d’Alcaldia.
1,3- Donar compte de la relació succinta dels Decrets d’Alcaldia.

2. Àrea d’Economia, Hisenda, Règim Interior, Promoció Econòmica, Innovació i Noves Tecnologies

2.1. Proposta d’aprovació de les festes locals de Vilanova del Camí per a l’any 2023.
2.2. Proposta d’aprovació del conveni de l’encàrrec de gestió al Consell Comarcal de l’Anoia, pel desenvolupament de diverses actuacions conduents a impulsar la creació i gestió del parc agrari de la Conca d’Òdena.
2.3. Proposta d’acord de modificació inicial de la plantilla de personal de l’Ajuntament.
2.4. Proposta d’aprovació provisional de la modificació de l’ordenança fiscal número 31 reguladora del preu públic de les llars d’infants.
2.5. Proposta d’aprovació de la modificació de crèdit 12/2022 per crèdit extraordinari, suplement de crèdit i transferència entre partides.
2.6. Proposta d’acord d’aprovació del Conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal de l’Anoia en el programa Anoia Turisme.

3. Àrea d’Obres, Urbanisme, Medi Ambient i Serveis Municipals

3.1. Proposta de ratificació del decret 972/2022, d’1 de juny, d’adhesió a la pròrroga del contracte derivat de l’Acord marc de subministrament d’energia elèctrica amb destinació als ens locals de Catalunya adjudicat per l’ACM.
3,2- Proposta d’acord d’adhesió al pacte de les alcaldies pel clima i l'energia (PAESC) de la Diputació de Barcelona.
3.3. Proposta d’aprovació de les revisions de preus del contracte de recollida d’escombraries i neteja viària i del contracte pel servei de deixalleria.

4. Àrea de Joventut, Cultura, Educació, Participació Ciutadana, Festes, Agermanament i Solidaritat

4.1. Proposta d’aprovació inicial del Reglament del Consell Territorial de Participació de la Infància de Vilanova del Camí.
4.2. Proposta d’acord de modificació bases reguladores de l’ocupació temporal d’espais de domini públic, per a la prestació del servei de “barra bar” durant les diferents activitats municipals.

5. Mocions

5.1. Moció que presenten tots els grups municipals de l’Ajuntament de Vilanova del Camí, PSC, JUNTS X VILANOVA, V365, ERC i VA per a reclamar la finalització de la Ronda Sud de la Conca d’Òdena des de Santa Margarida de Montbui fins a Jorba.
5.2. Moció que presenta el grup municipal de JUNTS X VILANOVA de suport als jutges de pau.

6. Precs i preguntes

 

Darrera actualització: 21.09.2022 | 11:06