Ple Extraordinari de 30 d'octubre 2020

Del 30 d'octubre de 2020 al 22 d'octubre de 2029

Sessió plenària extraordinària de divendres 30 d'octubre de 2020, a les 13:00 hores, a la Sala de Plens de la Casa Consistorial, amb l’assumpte i l’ordre del dia que es detalla en l'arxiu adjunt.

Convocatòria de sessió plenària extraordinària a celebrar el divendres 30 d’octubre de 2020, a les 13:00 hores, en format PRESENCIAL (pels portaveus dels grups municipals) a la Sala de Plens de la Casa Consistorial (la connexió telemàtica s’haurà de realitzar des de dita Sala) i en format TELEMÀTIC (per la resta de regidors/ores), aquests formats de la sessió seran obligatoris a causa de la situació epidemiològica actual per tal d’evitar un risc greu als membres de l’òrgan, d’acord amb el que disposa l’art. 41 del Reglament Orgànic Municipal, amb l’assumpte i l’ordre del dia que es detalla a continuació:

1. ÀREA D’ECONOMIA, HISENDA, RÈGIM INTERIOR, PROMOCIÓ ECONÒMICA, INNOVACIÓ I NOVES TECNOLOGIES.

1.1.- Proposta d’aprovació de la modificació de la Relació de Llocs de Treball – Plaça Tècnic Joventut i Educació.
1.2.- Proposta d’acord de reconeixement de compatibilitat per exercir una segona activitat a un treballador de la Corporació.
1.3.- Proposta d’aprovació provisional de la modificació de les ordenances fiscals per a l’exercici 2021.
1.4.- Proposta d’aprovació de la modificació de les retribucions de membres de la Corporació.

2.- MOCIONS

2.1.- Moció que presenten els grups municipals del PSC, JUNTS X VILANOVA i V365 a l’Ajuntament de Vilanova del Camí per reclamar ajudes al govern de la Generalitat a fons perdut pels sectors de la restauració i comerç del municipi.
2.2.- Moció que presenten els grups municipals del PSC, JUNTS X VILANOVA i V365 a l’Ajuntament de Vilanova del Camí a favor de la protecció del sistema sanitari d’atenció primària.

Darrera actualització: 28.10.2020 | 10:32