Ple Extraordinari 29 de juliol de 2019

Del 29 de juliol de 2019 al 29 de juliol de 2029

Convocatòria de sessió plenària extraordinària a celebrar el dia 29 de juliol de 2019, a les 19:00 hores, a la Sala de Plens de la Casa Consistorial, amb l’assumpte i l’ordre del dia, que es detalla a continuació:

1.- Àrea d’Economia, Hisenda, Règim Interior, Promoció Econòmica, Innovació i Noves Tecnologies.

1.1.- Proposta de les festes locals de Vilanova del Camí per a l’any 2020.

1.2.- Proposta d’acord d’aprovació de les tarifes locals del servei de taxi per l’anualitat 2019.

1.3.- Proposta de modificació de les bases reguladores de les subvencions per al foment de la creació de llocs de treball per part d’ empreses, per a la creació de noves activitats econòmiques i per impulsar la reforma i l’ampliació d’establiments comercials i de serveis.

1.4.- Proposta d’aprovació de la imposició de contribucions especials per al finançament de l’execució de l'obra d’urbanització del carrer de Joan Miró entre el carrer de Ferran Núñez i el carrer de la Verge de Montserrat.

1.5.- Proposta de declaració de la compatibilitat d’un càrrec electe de l’ajuntament per a l’exercici d’una activitat privada.

1.6.- Proposta d’aprovació provisional de la modificació de l’ordenança fiscal núm. 28, Taxa per activitats de lleure.

1.7.- Proposta d’aprovació inicial del pressupost de l’entitat, de la plantilla orgànica del personal, la massa salarial i de les bases d’execució del pressupost per a l’exercici de 2019.

2.- Àrea d’Obres, Urbanisme, Medi Ambient i Serveis Municipals

2.1.- Proposta d’autorització de la col·locació de monòlit al camí dels esgavellats en commemoració del Sr. Mateu.

3.- Comissió Informativa de Joventut, Cultura, Educació, Participació Ciutadana, Festes, Agermanament i Solidaritat.

3.1.- Proposta de pròrroga del contracte del servei de gestió mitjançant concessió administrativa, del servei públic de les escoles bressol municipals.

3.2.- Proposta de modificació del contracte del servei de gestió mitjançant concessió administrativa, del servei públic de les escoles bressol municipals.

Darrera actualització: 25.10.2019 | 11:19