Ple Extraordinari 22 octubre 2019

Del 22 d'octubre de 2019 al 22 d'octubre de 2029

Sessió plenària extraordinària a celebrar el dimarts 22 d’octubre de 2019, a les 17:00 hores, a la Sala de Plens de la Casa Consistorial, amb l’assumpte i l’ordre del dia que es detalla a continuació:

1. ÀREA D’ECONOMIA, HISENDA, RÈGIM INTERIOR, PROMOCIÓ ECONÒMICA, INNOVACIÓ I NOVES TECNOLOGIES

1.1.- Sorteig públic per a la designació de membres titulars i suplents de les meses electorals- Eleccions al Congrés dels Diputats i del Senat, 10 de novembre de 2019.
1.2.- Proposta d’aprovació provisional de la modificació de les ordenances fiscals reguladores dels tributs municipals per a l’exercici 2020.

2. MOCIONS

2.1.- Moció presentada pel grup municipal JUNTS x VILANOVA de resposta a la sentència del Tribunal Suprem i per demanar amnistia per a les persones preses polítiques catalanes i en defensa del dret d’autodeterminació.

 

 

Darrera actualització: 28.10.2019 | 11:03