Bases reguladores per a la creació d’una borsa de treball d’agents de la policía local

Divendres, 12 de febrer de 2021

Bases específiques reguladores que han de regir el concurs-oposició lliure per a la creació d’una borsa de treball d’agents de la policía local, com a personal funcionari interí.

Trobeu els anuncis, les bases de la convocatòria, la instància i la declaració responsable, així com el llistat d'admesos i exclosos, en la documentació adjunta.

Darrera actualització: 6.07.2021 | 09:42