Bases i convocatòria 1 plaça Oficial 1a jardineria - Promoció interna

Dimarts, 2 de febrer de 2021

Resultat de la convocatòria per a la provisió d'una plaça d'oficial de la brigada municipal de jardineria per promoció interna.

Convocatòria i bases específiques per la cobertura definitiva d'una plaça d'oficial de primera de la brigada municipal de jardineria, amb règim laboral, pel procediment de concurs – oposició, i pel torn de promoció interna, i inclosa en l'oferta d'ocupació pública de l'any 2019.

El termini de presentació de sol·licituds serà de vint dies hàbils a comptar de l'endemà de la publicació de l'anunci de l'extracte de la convocatòria al DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT.

Trobeu els anuncis, les bases de la convocatòria i la instància, com també el llistat d'admesos i exclosos, en la documentació adjunta.

Darrera actualització: 6.07.2021 | 09:51