Bases i convocatòria 1 plaça de funcionari/ària de carrera de Tècnic/a superior d’Administració General especialista en Dret

Dimarts, 2 de febrer de 2021 a les 10:02

Resultat de la convocatòria

Bases i convocatòria per a la provisió d'una plaça de funcionari/ària de carrera de TAG especialista en Dret

 

Per acord de la Junta de Govern Local del dia 23 de desembre de 2020, s'aprovà la convocatòria i bases específiques que han de regir el concurs – oposició lliure de la convocatòria de proves selectives per la provisió d'una plaça de funcionari/ària de carrera de TAG especialista en Dret, i inclosa en l'oferta d'ocupació pública de l'any 2020.

El termini de presentació de sol·licituds serà de vint dies hàbils a comptar de l'endemà de la publicació de l'anunci de la convocatòria al BUTLLETÍ OFICIAL DE L'ESTAT.

Trobeu els anuncis i les bases de la convocatòria, la instància, el llistat d'admesos i exclosos i el resultat de la convocatòria, en la documentació adjunta.

Darrera actualització: 06.07.2021 | 09:48