Concurs oposició lliure per a la cobertura definitiva d’una plaça d'Oficial de 1A (Instal·lador/a)

Dimecres, 8 de setembre de 2021 a les 09:02

Bases específiques que han de regir el concurs-oposició lliure per a la cobertura definitiva d’una plaça d’oficial 1a (instal·lador/a), en règim laboral fix, inclosa en l’oferta pública d’ocupació 2020.

És objecte d’aquesta convocatòria la cobertura en règim laboral fix amb caràcter indefinit, pel procediment de concurs – oposició lliure, d’una plaça d’Oficial 1a. (Instal·lador/a), grup de classificació C2 vacant a la plantilla de personal laboral d’aquest Ajuntament, inclosa a l’oferta pública d’ocupació corresponent a l’any 2020.

Podeu accedir als anuncis i les bases de la convocatòria, la instància i la declaració, en la documentació adjunta.

Darrera actualització: 13.09.2021 | 10:46