Concurs lliure per a la cobertura definitiva de dues places de Peó/na de la Brigada de la Neteja

Dilluns, 3 de maig de 2021 a les 09:02

Bases específiques reguladores que han de regir el concurs lliure per a la cobertura definitiva de dues places de peó/na de la brigada de la neteja, en règim laboral fix, inclosa en l’oferta pública d’ocupació 2020.

És objecte d’aquesta convocatòria la provisió en règim laboral fix amb caràcter indefinit, pel procediment de concurs lliure, de dues places de Peó/na de la brigada de la neteja, grup de classificació E vacant a la plantilla de personal laboral d’aquest Ajuntament, inclosa a l’oferta pública d’ocupació corresponent a l’any 2020.

Trobeu els anuncis i les bases de la convocatòria, així com la instància i la declaració, en la documentació adjunta.

Darrera actualització: 04.05.2021 | 10:04